ASUS WL-107g

Today I purchase a ASUS WL-107g PCMCIA Wireless card. It wasn’t hart to get it working under GNU/Linux (in my case Gentoo). Here is how it’s done:

1. The Drivers:
– you have an opportunity to choose between 2 sets of drivers, the closed source drivers wich came on the card CD-Rom along with some utilites from ASUS and the open source drivers wich are released under the terms of GNU General Public License. My choice was the second.

2. Installing open souce drivers.

NOTE: If you download the latest beta version of the drivers you need kernel 2.6.13 or higer.

2.1 Kernel configuration.

cd /usr/src/linux
make menuconfig

Device Drivers —>
Network device support—>
[*]Network device support
>>>>Wireless Lan (no harm-radio)—>
>>>>>[*]Wireless LAN Drivers && Wireless Extentions

2.2 Drivers instalation

– download the drivers

– extract the archive (tar -xvvzf ….)

make && make install

read the readme :)

3. Utilites

– pcmcia-cs, iwconfig (man is your friend)

for gentoo users:
1. emerge -av pcmcia-cs wireless-tools
2. rc-update add pcmcia default
3. edit /etc/conf.d/pcmcia

Have fun.

Play .wmv and .rm files with Totem

In this little howto I will show you how you can make Totem play files with .wmv (Windows Media Video) and .rm (Real Media) extentions.

For Debian GNU/Linux and other distros:
1.Download the esesntial codec pack from mplayer site. (www.mplayerhq.hu)
2.Extract the archive in to some directory (in my case /usr/local/lib/codecs/)
3.Make a symbolic link (ln -s /usr/local/lib/codecs/ /usr/lib/win32)

If you are using Gentoo Linux:
1. echo “media-libs/win32codecs real” >> /etc/portage/package.use
2. emerge win32codecs

The thumbnail preview for this types of files in GNOME also work.

Ефективност и използваемост за потребителите.

До сега не се бях замислял над това какво значат ефективността и използваемосттта на даден софтуеър за неговия успех. Това са можеби двете най-важни крачки към успеха, на софтуеърът ориентиран към потребителите, и двете неща които приложният програмист (application developer) трябва знае добре. Кодът трябва да е ефективен, да се използват различни алгоритми за съкращаване на времето изискващо се за извършване на дадена операция. Макар днешните компютри да са много бързи, по-бързи от тези на които започвах своя път, все още има нужда от ефективност и време спестяване при изпълнение на приложението. Благодаря на хората от “Клуб Компютър”, които ми разкриха колко е важно кодът ти да бъде ефективен. Другата важна точка над която се замислих днес е дизаинът на графичния интерфеис.

Когато се създава графичен интерфеис, е необходимо тои да бъде изграден от гледната точка на потребителите, не от гледната точка на програмиста. Защото разработчика намира за функционален един тип интерфеис, а потребителя друг, важно е да се работи в тясно сътрудничество с потребителя, важно е да уважаваш и изслушваш неговите искания и питания. Свободния модел на разработка на софтуеър помага точно за това, тои създава точно тази близост, м/у разработчик и потребител. Пример за това е проекта GTodo, този проект започна преди повече от година, и по-време на активната му разработка аз бях свидетел на една обширна дискусия на тема, дизаин на графичния интерфеис, в която разработчика на приложението в продължение на седмица си общуваше с потребителите за това как да изглежда приложението визуално, е разбирасе при такива малки проекти, ефективността не е от голямо значение, но все пак се говореше и за това.

Със всяка изминала година все повече, харесвам отворения модел на разработка на софтуеър, а преди да започна бях напълно скептично настроен, подсъзнателно си казвах: “Това да споделяш кода си с другите е чисто пропиляване на идеи”, да времената от тогава до сега се промениха много, идеята за свободен софтуеър вече ме е обзела изцяло.

TIP:How to solve KDevelop automake problem?

NOTE: This quick tip was moved from my old blog, and it’s original date is March 2, 2004

KDevelop will not work with the latest version of automake (in my case 1.9.1). What you need to do is: download automake 1.6 from http://www.gnu.org/software/automake/ and install, but without overwrite existing automake. Use ./configure default prefix (/usr/local).

System: Slackware-current, Linux Kernel 2.4.26, GCC 3.3.4, KDE 3.2

Как да си настроим часовника под GNU/Linux?

БЕЛЕЖКА: Това ръководство е преместено от старият ми блог и неговата оригинална дата е 1 Февруари 2004-та

До предималко разлиствах man страницата на командата date, решен наи-после да си настроя часовника под GNU/Linux, защото той определено беше грешен, това се отразяваше негативно на някои програми които ползвам, като Ximian Evolution например, както и на системните логове.

Реших да споделя наученото със вас, знам ли може на някого да му е от полза. Поне на мен досега не ми се бе налагало да си настройвам часовника, за това незнаех как става. :)

1. Настройване на часовата зона
Часовата зона в GNU/Linux се наглася чрез символен линк (symlink) /еtc/localtime -> /usr/share/zoneinfo, директория която информира коя часова зона използвате. Тъй като сме в Бългрия съответно /etc/localtime ще бъде символен линк към /usr/share/zoneinfo/Europe/Sofia.

Ако /etc/localtime не сочи към /usr/share/zoneinfo/Europe/Sofia направете символен линк към гореспоменатата директория използваики следната команда:

ln -s /usr/share/zoneinfo/Europe/Sofia /etc/localtime

С това решавате проблемите с часовата зона.

2. Настройване на системния часовник
За да настроите системния часовник просто трябва да използвате командата date. Ето начина по-които се прави цялата философия: date 08290122 което означава следното: Август 29 01:22 AM.

За да видите резултата изпълнете date без да задавате допълнителни параметри.

3. Настройване на хардуеърния часовник
Настроиката и получаването на информация за текущото време на хардуеърният часовник (hardware clock) се извършва и достъпва посредством командата hwclock. За да видите информация за датата и часът според хардуеърният часовник изпълнете гореспоменатата команда без параметри.

За да го настроите:

hwclock –systohc –utc

БЕЛЕЖКА: използваите аргументът –utc само ако хардуеърният Ви часовник е настроен по UTC време.

Надявам се това малко “ръководство” да Ви помогне. :)