Тотем със субтитри на кирилица

Можеби сте искали да гледате филми с Totem Movie Player но субтитрите Ви са излизали на маимуница. По-долу е oписано решението на този проблем.

Та ето как става.

vim (или редактор по-ваше желание) ~/.gnome2/totem_config

За да сменим енкодингът ни трябват следните редове от фаила:

# encoding of the subtitles
# string, default: iso-8859-1
subtitles.separate.src_encoding:cp1251

Ако субтитрите изглеждат прекалено малки:

# subtitle size
# { tiny small normal large very large huge }, default: 1
subtitles.separate.subtitle_size:large

Have fun :)

Синхронизация на лаптоп с настолна машина и обратно.

В тази статия ще разясня как използвайки GNU/Linux и rsync автоматично да синхронизирате фаилове и директории м/у работната Ви машина и мобилният Ви компютър.

1. Защо да използваме синхронизиране?

Когато съм в университета, работя на мобилният си компютър, създавам нови фаилове, модифицирам вече създадени такива или качвам нова информация . Когато се прибера в къщи, искам всички промени по фаилове и директории направени в университета автоматично да бъдат синхронизирани с работната ми станция. Тук на помощ идва rsync. Rsync премахва опасността от работа в/у по-стара версия на фаила и като цяло обработката на неточна информация.

Ако тези обяснения Ви зувчат странно, може да асоциирате rsync с MyBreafkeys използван за подобни цели в Windows операционните системи, въпреки че rsync е много по-функционален и гъвкав от MyBreafkeys.

2.Инсталация на rsync.

В днешно време почти всички GNU/Linux дистрибуции разполагат с готов пакет на rsync. Потърсете такъв за вашата дистрибуция.

БЕЛЕЖКА: Тази статия не се занимава с инсталацията на rsync

Ако сте Gentoo потребител rsync определено е инсталиран на вашата система, тъй-като тои е много важна част от portage.

Ако сте Debian GNU/Linux или Ubuntu потребител използваите:

apt-get install rsync

3. Настроика на синхронизацията.

3.1 Създаите директория наречена sync:

paskov@gentoo(0):~> cd
paskov@gentoo(0):~> mkdir sync
paskov@gentoo(0):~> cd sync

3.2 Във вече създадената директория използваики ls (команда за създаване на символни линкове) създаите линкове към директорите които желаете да бъдат синхронизирани:

paskov@gentoo(0):~/sync> ln -sf /home/paskov/documents/ ./documents
paskov@gentoo(0):~/sync> ln -sf /home/paskov/university/ ./university
paskov@gentoo(0):~/sync> ln -sf /home/paskov/gsm/ ./gsm
paskov@gentoo(0):~/sync> ln -sf /home/paskov/images/ ./images
paskov@gentoo(0):~/sync> ln -sf /home/paskov/projects/ ./projects
paskov@gentoo(0):~/sync> ln -sf /home/paskov/Mail/ ./Mail

3.3 Изкопираите съдържанието на скрипта показан тук, като изключите цифрите :) и смените стоиностите на променливите USER и RHOST (може да бъде и IP адрес). Променливата OPTIONS отговаря за опциите които се задават на rsync при неговото изпълнение. man rsync за повече информация.

1 #!/bin/bash
2 # Author Vladimir Paskov
3
4 USER=”paskov”
5 RHOST=”mobile”
6 OPTIONS=”-arLvu”
7
8 rsync $OPTIONS /home/$USER/sync/ $RHOST:/home/$USER
9

Запазете скрипта с име по ваше желание и го направете изпълним:

chmod +x име_на_скрипта

след това го стартирайте:

paskov@gentoo(0):~> ./име_на_скрипта

Ще бъдете запитан за парола, въведете съответната.

Първоначално синхронизацията може да протече малко по-бавно но с течение на времето нещата ще се ускоряват.

Това е от мен :)

ASUS WL-107g

Today I purchase a ASUS WL-107g PCMCIA Wireless card. It wasn’t hart to get it working under GNU/Linux (in my case Gentoo). Here is how it’s done:

1. The Drivers:
– you have an opportunity to choose between 2 sets of drivers, the closed source drivers wich came on the card CD-Rom along with some utilites from ASUS and the open source drivers wich are released under the terms of GNU General Public License. My choice was the second.

2. Installing open souce drivers.

NOTE: If you download the latest beta version of the drivers you need kernel 2.6.13 or higer.

2.1 Kernel configuration.

cd /usr/src/linux
make menuconfig

Device Drivers —>
Network device support—>
[*]Network device support
>>>>Wireless Lan (no harm-radio)—>
>>>>>[*]Wireless LAN Drivers && Wireless Extentions

2.2 Drivers instalation

– download the drivers

– extract the archive (tar -xvvzf ….)

make && make install

read the readme :)

3. Utilites

– pcmcia-cs, iwconfig (man is your friend)

for gentoo users:
1. emerge -av pcmcia-cs wireless-tools
2. rc-update add pcmcia default
3. edit /etc/conf.d/pcmcia

Have fun.

News around vMovieDB

vMovieDB development makr progress, almost all project services wich I require are ready. The project is registered at sourceforge. There is an active CVS wich is a little bit mess right now (accidenly I mixed the windows and linux port soruces) and vMovieDB web site wich is availabe here. It’s not 100% functional but within couple of days will be.

When I managed to clean the CVS repository (support request is need to be sent to SourceFourge.net staff), current development tree of vMovieDB will be available to check out. There are many new feautures, bug fixes and so on.

Until all feautures in project todo list are not implented and all serious bug’s fixed there will be no stable release of vMovieDB. The project now have a working Windows port wich will be available from cvs as soon as I managed to fix the mess there.

Sylpheed fast and light mail client part 1

From long time I was thinking to write down my impression of using Sylpheed mail client. So here it is.

The story
First heard of Sylpheed form a friend on our regular GNU/Linux Geeks meeting, I was looking to change Evolution with something light and functional. And to get rid of Evolution Data Server and all that stuff eating RAM espesialy swap space and doing nothing. So when I was back home I done:

paskov@oziris(2):~> equery depends evolution && equery depends evolution-data-server && equery depends evolution-webcal

to see wich packages depends on evolution and friends.

The equery reply was:

[ Searching for packages depending on evolution… ]
gnome-base/gnome-2.12.2
[ Searching for packages depending on evolution-data-server… ]
app-office/openoffice-2.0.0
gnome-base/gnome-2.12.2
gnome-base/gnome-panel-2.12.2
gnome-extra/evolution-webcal-2.4.1
mail-client/evolution-2.4.2.1
net-im/gaim-1.5.0
[ Searching for packages depending on evolution-webcal… ]
gnome-base/gnome-2.12.2

I opened my /etc/make.conf file and added a global USE flag -eds.

Then emerge -C gnome (it’s virtual package containing all components of GNOME desktop) evolution evolution-webcall evolution-data-server && emerge –update –deep –newuse world.

While I was waiting applications wich depends of already removed packages to be recompiled and system to be updated, I opened another gnome terminal tab and typed su to become root and then echo “app-mailclient/sylpheed ~x86″ >> /etc/portage/package.keywords wich will tell emerge that I want to use not latest stable version of Sylpheed but latest available version in portage tree. In other words to unmask the masked versions of app-mailclient/sylpheed.

After that I typed emerge -av sylpheed wich sow me the available use flags for sylpheed package an ask me If I want to emerge the package. Since all USE flags wich I needed was activated I tell portage to proceed with the operation. After 2 – 3 minutes sylpheed was compiled and ready to use on my system.

End of part one…