Как да си настроим часовника под GNU/Linux?

БЕЛЕЖКА: Това ръководство е преместено от старият ми блог и неговата оригинална дата е 1 Февруари 2004-та

До предималко разлиствах man страницата на командата date, решен наи-после да си настроя часовника под GNU/Linux, защото той определено беше грешен, това се отразяваше негативно на някои програми които ползвам, като Ximian Evolution например, както и на системните логове.

Реших да споделя наученото със вас, знам ли може на някого да му е от полза. Поне на мен досега не ми се бе налагало да си настройвам часовника, за това незнаех как става. :)

1. Настройване на часовата зона
Часовата зона в GNU/Linux се наглася чрез символен линк (symlink) /еtc/localtime -> /usr/share/zoneinfo, директория която информира коя часова зона използвате. Тъй като сме в Бългрия съответно /etc/localtime ще бъде символен линк към /usr/share/zoneinfo/Europe/Sofia.

Ако /etc/localtime не сочи към /usr/share/zoneinfo/Europe/Sofia направете символен линк към гореспоменатата директория използваики следната команда:

ln -s /usr/share/zoneinfo/Europe/Sofia /etc/localtime

С това решавате проблемите с часовата зона.

2. Настройване на системния часовник
За да настроите системния часовник просто трябва да използвате командата date. Ето начина по-които се прави цялата философия: date 08290122 което означава следното: Август 29 01:22 AM.

За да видите резултата изпълнете date без да задавате допълнителни параметри.

3. Настройване на хардуеърния часовник
Настроиката и получаването на информация за текущото време на хардуеърният часовник (hardware clock) се извършва и достъпва посредством командата hwclock. За да видите информация за датата и часът според хардуеърният часовник изпълнете гореспоменатата команда без параметри.

За да го настроите:

hwclock –systohc –utc

БЕЛЕЖКА: използваите аргументът –utc само ако хардуеърният Ви часовник е настроен по UTC време.

Надявам се това малко “ръководство” да Ви помогне. :)

If you liked this article and think it is useful use the buttons below.