TIP:How to solve KDevelop automake problem?

NOTE: This quick tip was moved from my old blog, and it’s original date is March 2, 2004

KDevelop will not work with the latest version of automake (in my case 1.9.1). What you need to do is: download automake 1.6 from http://www.gnu.org/software/automake/ and install, but without overwrite existing automake. Use ./configure default prefix (/usr/local).

System: Slackware-current, Linux Kernel 2.4.26, GCC 3.3.4, KDE 3.2

If you liked this article and think it is useful use the buttons below.

Как да си настроим часовника под GNU/Linux?

БЕЛЕЖКА: Това ръководство е преместено от старият ми блог и неговата оригинална дата е 1 Февруари 2004-та

До предималко разлиствах man страницата на командата date, решен наи-после да си настроя часовника под GNU/Linux, защото той определено беше грешен, това се отразяваше негативно на някои програми които ползвам, като Ximian Evolution например, както и на системните логове.

Реших да споделя наученото със вас, знам ли може на някого да му е от полза. Поне на мен досега не ми се бе налагало да си настройвам часовника, за това незнаех как става. :)

1. Настройване на часовата зона
Часовата зона в GNU/Linux се наглася чрез символен линк (symlink) /еtc/localtime -> /usr/share/zoneinfo, директория която информира коя часова зона използвате. Тъй като сме в Бългрия съответно /etc/localtime ще бъде символен линк към /usr/share/zoneinfo/Europe/Sofia.

Ако /etc/localtime не сочи към /usr/share/zoneinfo/Europe/Sofia направете символен линк към гореспоменатата директория използваики следната команда:

ln -s /usr/share/zoneinfo/Europe/Sofia /etc/localtime

С това решавате проблемите с часовата зона.

2. Настройване на системния часовник
За да настроите системния часовник просто трябва да използвате командата date. Ето начина по-които се прави цялата философия: date 08290122 което означава следното: Август 29 01:22 AM.

За да видите резултата изпълнете date без да задавате допълнителни параметри.

3. Настройване на хардуеърния часовник
Настроиката и получаването на информация за текущото време на хардуеърният часовник (hardware clock) се извършва и достъпва посредством командата hwclock. За да видите информация за датата и часът според хардуеърният часовник изпълнете гореспоменатата команда без параметри.

За да го настроите:

hwclock –systohc –utc

БЕЛЕЖКА: използваите аргументът –utc само ако хардуеърният Ви часовник е настроен по UTC време.

Надявам се това малко “ръководство” да Ви помогне. :)

If you liked this article and think it is useful use the buttons below.